Poštovani kolege i članovi HKIG,

U potpunosti prenosimo poziv kojeg je nova predsjednica HKIG-a Nina Dražin Lovrec poslala svim članovima za iskazivanje interesa za sudjelovanje u radu tijela komore.

 

Poštovani kolegice i kolege,

izbori za tijela Hrvatske komore inženjera građevinarstva su iza nas.  Sada nam slijedi priprema daljnjih aktivnosti i imenovanja radnih skupina, povjerenstava odbora i vijeća koji  će svojim angažmanom po pojedinim područjima doprinijeti uspješnom radu naše Komore.

Jedna od odrednica mojega programa rada je analizirati strukturu i broj  postojećih povjerenstva i vijeća  te ih uskladiti s  potrebama.  Članove radnih tijela  birati  po načelu  proporcionalne područne  zastupljenosti, stručnosti i osobne preferencije rada.

Pozivam sve  zainteresirane kolegice i kolege na iskazivanje interesa  za rad u pojedinim radnim tijelima. Također Vas pozivam na predlaganje novih povjerenstava ili radnih skupina  radi rasprave i zauzimanja zajedničkih  stajališta o konkretnim pitanjima od interesa za struku.

Uvjerena sam da  zajedničkim snagama možemo  uvelike osnažiti poziciju i percepciju Komore te  naših članova kao pokretača i nositelja gospodarskog napretka.

Vaše prijedloge odnosno iskazivanje interesa za rad u radnim tijelima  možete dostaviti u Komoru na  e-mail hkig@hkig.hr

Srdačno Vas pozdravljam,

Nina Dražin Lovrec, predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva